Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace
Křiby 4788
760 05 Zlín
 
 
                                                                                                          Č. j.:   ZS17/0705/2022
 
Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině
 
 
Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
                                                         
stanovuji
 
výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 300 Kč měsíčně                                              s účinností od 1. 1. 2023.
 
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.
                       
 
Ve Zlíně dne  21. 7. 2022
 
 
 
Mgr. Zdeněk Mikoška
ředitel školy
 

Archiv novinek >