Sportovní den 2022

Prázdniny už klepou na dveře, známky jsou uzavřeny a tak jsme se rozhodli žákům zpříjemnit poslední den před vysvědčením.

Ve středu 29.6. 2022 učitelé připravili pro žáky 6.- 8. ročníků sportovní den. Naši žáci poměřili síly v idividuálních disciplínách, jako byl běh na 60 m, hod na cíl, skok z místa, skok do výšky. Nechyběla i štafeta, kde každou třídu reprezentovali 2 chlapci a dvě dívky. Závěrem sportovního dne byly turnaje ve fotbale, přehazované a vybíjené.

Sportovní den se vydařil, počasí nám přálo a vítězové byli odměněni. Nám bylo odměnou vidět radost žáků ze sportu a přátelské atmosféry.

Hezké prázdniny!

Archiv novinek >