17. ZŠ ve spolupráci s Handball club Zlín


Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy primárně se zaměřením na házenou

Již od roku 1999 byly na naší škole ustanoveny od 6. do 9. ročníku třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Specializace sportu je házená. Házenkáři a házenkářky ve sportovních třídách jsou členy oddílu házené HC Zlín, registrováni v ČSH.
Žáci ze sportovních tříd mají v učebním plánu 2 hodiny tělesné výchovy a další předmět připravený speciálně pro ně - Sportovní výchovu/Sportovní hry.

Naše škola znovu obnovuje sportovní tréninky pro sportovní třídy ve spolupráci s HC Zlín. Těchto tréninků se účastní žáci 6. – 7. ročníků, kteří aktivně hrají házenou. Trénink, pod vedením Marka Koláře (trenér dorostenek HC Zlín), má za úkol zdokonalovat míčovou techniku a dále rozvíjet individuální činnosti.

Jsme moc rádi, že tato spolupráce nadále pokračuje a že žáci mají možnost mít jednu tréninkovou jednotku navíc.
 

Archiv novinek >