Slavnostní předání finančních prostředků zlínskému útulku


Vážení rodiče, milé děti,

jak možná víte, nebo jste se aspoň doslechli, 17. Základní škola ve Zlíně připravila ve spolupráci s občanským sdružením History, projekt "Děti pomáhají zvířatům". Program na podporu zvířat v útulcích a zoologických zahradách se setkal s velkým pochopením pracovníků a ředitele Nákupního centra Čepkov. Jejich vstřícná pomoc nám pomohla postavit v nákupní zóně Čepkova stánek, v němž mohly pedagožky naší školy spolu s dětmi naplnit nosnou myšlenku progamu - věnovat z prodeje každé z dětských knížek o zvířátkách padesátikorunu některé z organizací pečujících o čtyřnohé kamarády našich dětí.
Náhoda ve shodě termínu tomu chtěla, že náš progam, který byl oficiálně zahájen 21. října, přesně po dvou měsících, na Čepkově končí. Tak zněla od zahájení bezplatného pronájmu místa s vedením Nákupního centra dohoda, a nám nezbývá, než ji respektovat.
Před ukončením první fáze projektu bychom rádi poděkovali i příznivcům z vašich řad za podporu, kterou jste projektu "Děti pomáhají zvířatům" přinesli.
Po dvou měsících na Čepkově program tedy končíme a podáváme tuto právu:

Ve čtvrtek 21. prosince od 15 hodin se rozloučíme v nákupním centru Čepkov s projektem "Děti pomáhají zvířatům."
Program uzavřeme předáním finančních prostředků, získaných z projektu, představitelům Útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně-Vršavě.  


Patrně jste z našeho pozvání na rozlučkovou akci na Čepkově postřehli jistý nádech nostalgie, která ukončení první části úspěšného projektu provází. Ano, čtete správně. Rádi bychom v projektu "Děti pomáhají zvířatům", k němuž hodláme přizvat i další zlínské školy, pokračovali v novém vhodném působišti i v příštím roce, zatím přibližně od března. Ono vhodné prostředí předpokládá místo, kde se shromažďuje určitý počet potenciálních zájemců, které může naše nabíka pomáhat zvířatům zajímat. Konkrétně se jedná o jeden ze dvou velkých obchodních domů ve Zlíně, tedy ...nebo... Zatím jsme žádný z nich neoslovili. Nechceme se na začátku jednání vydat hned cestou oficální žádostí o pronájem prostor. Rádi bychom vedení těchto obchodních center seznámili s naším projektem osobně a doufali ve vstřícnou dohodu, podobně jako tomu bylo na Čepkově.
A tak toto pozvání k závěru první části doprovázíme závěrečným poselstvím:
Pokud můžete pokračování projektu "Děti pomáhají zvířatům" podpořit radou nebo jinak, neváhejte. Rádi se s Vaším nápadem seznámíme.

A ještě nakkonec jedna informace:
Na pátek 22. března večer chystáme v koncertním sále Roc cafe v Čepkově koncert Václava NOIDA Bárty s kapelou. Předprodej vstupenek bude zahájen v lednu. Pokud máte o návštěvu koncertu zájem, potvrďte nezávaznou přihlášku u našeho stánku na Čepkově.

 Děkujeme, že jste dočetli až do konce a těšíme se na setkání. A to nejen při rozloučení s projektem, ale i na ta další.

pracovníci a žáci 17. ZŠ
Václav Bárta, History o.s. - mob. 773521994

Archiv novinek >