Školy budou fungovat od pondělí 12.4.2021 ve stejném režimu, jako v celé republice.

INTERNÍ SDĚLENÍ
 
Vážený pane primátore/Vážená paní starostko/Vážený pane starosto/Vážení ředitelé škol,


na úvod bych Vám chtěl velmi poděkovat za Vaše úsilí v této složité době. Současná situace je zcela výjimečná, dynamicky se vyvíjí a jen velmi těžko dokážeme predikovat její vývoj. Zlínský kraj si nesmírně váží všech, kteří aktivně pomáhají v boji proti viru Covid-19.
Vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky.
Otevřením škol a školských zařízení od 12. dubna na území Zlínského kraje zajistíme nejen možnost vzdělávání dětí, žáků a studentů, ale tímto krokem jsme zároveň schopni zamezit dalšímu nekontrolovanému šíření nákazy. A to díky pravidelnému testování školáků a zaměstnanců školy, které bude probíhat vždy dvakrát do týdne.
I přes zavedená protiepidemická opatření se zatížení v našich nemocnicích na jednotkách intenzivní péče nesnížilo tak rychle, jak jsme očekávali. Nemocnice ve Zlínském kraji a jejich kapacity jsou stále na hranici svých možností, a proto je nutné i nadále důsledně dodržovat zavedená opatření.
Závěrem bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za dosavadní spolupráci a současně Vás požádat o trpělivost a aktivní pomoc při zvládnutí epidemie v našem kraji. Jedině společnými silami a dodržováním všech nastavených opatření, mezi která patří nošení ochrany dýchacích cest, dodržování rozestupů a dodržování maximálního počtu osob v prodejnách, jsme schopni zamezit dalšímu šíření onemocnění a přetížení zdravotnických zařízení.
 
S úctou
 
Ing. Radim Holiš                                                              Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.
hejtman Zlínského kraje                                              radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury
 
 

Archiv novinek >