Školní psycholožka se loučí


Vážení rodiče, milé děti,

jak už mnozí z vás víte, se závěrem září končí i mé více než sedmileté působení na naší základní škole.
A protože není v mých silách rozloučit se s každým z vás zvlášť a osobně, ráda bych tak učinila alespoň touto formou.

Jsem vděčna za každé jednotlivé setkání s vámi, rodiči i s vašimi dětmi.
Velmi si vážím důvěry, se kterou jste se na mne v průběhu let obraceli a hlavně vaší odvahy a velké zodpovědnosti k sobě samým, když jste hledali řešení v mnohdy opravdu náročných situacích.
Bylo pro mne radostí vidět vaše děti vyrůstat a všímat si toho, jak se postupně dokáží vyrovnávat s nejedním životním kotrmelcem a dozrávají ve své jedinečnosti.

Přeji vám, abyste v životě vždy spolu s vašimi dětmi dokázali najít správný směr. A pokud snad nastanou momenty, kdy na své cestě zabloudíte, přeji vám dost odvahy využít možnosti podpory.
Třeba té psychologické:-)
Protože péči si zaslouží nejen tělo, ale i vaše duše…

Přijměte proto na závěr ode mne malou inspiraci - “Bingo pro klidnou duši” můžete pojmout třeba jako rodinnou výzvu :-)

                                                                                                                                      Pavla Janečková, školní psycholožka

Archiv novinek >