Školní kolo olympiády v ruském jazyce

I přes hroznou válku na Ukrajině jsme se rozhodli uspořádat olympiádu v ruském jazyce, abychom tak dali najevo, že jazyk nebo příslušnost k národu nemůže za špatné a agresívní chování jedinců, kterému jsme bohužel v dnešním světě svědky.
Ve čtvrtek 3. března odpoledne změřili žáci z 8. a 9. ročníků své znalosti ruštiny ve školním kole. Po přivítání a seznámení se s průběhem olympiády psali žáci gramatický test, poté se krátce představili a hovořili na vylosované téma. Následoval jednoduchý popis obrázku a četba krátkého textu. Znalosti žáků byly poměrně vyrovnané a nebylo jednoduché určit pořadí. Nejvyšší počet bodů dosáhla žákyně Lenka Holešovská z 8.C, druhé místo patří dvěma žákyním: Lucii Žaroské z 9.C a Anně Zuzaníkové z 8.C a konečně třetí místo náleží Ondrovi Jaškovi z 8.B. Všem zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme a těšíme se opět na příští klání v RJ, doufejme, že už v mírových okolnostech.

Archiv novinek >