Šikulka

- kroužek zaměřený na rozvíjení tvořivosti, kreativity a rozvoj jemné motoriky
- děti se učí zručnosti, pracují s rozmanitými materiály, osvojují si manipulaci s nůžkami, práci s papírem aj.