Seznamujeme se s hudebními nástroji - I. díl


Lednové dny v hudební výchově v 8. a 9. ročníku jsme věnovali hře na kytaru a ukulele. Sešlo se nám docela hodně nástrojů. Několik žáků si kytary a ukulele přinesli, další jsme půjčili od vyučujících na 1. stupni.
Žáci byli nejprve seznámeni se stylem hry, popisem a volbou vhodnosti nástroje, aktuálními cenami, výukou online a s názornými ukázkami, jak akordy a rytmy zahrát, a nakonec i jak nástroj naladit.
Poté byly žákům rozdány kytary, kdo chtěl i ukulele. Žáci si sami zkoušeli podle grafického znázornění na tabuli zahrát v 1. fázi 3 jednoduché akordy, ve 2. fázi rytmus a ve 3. fázi vybrnkat ústřední melodii Smoke on the Water od skupiny Deep Purple.
V některých třídách hru na tyto nástroje pár žáků samo předvedlo. Děckám se výuka líbila a věřím, že jsou mezi nimi i tací, kteří se hře začnou věnovat.
                                                                                                                                                    Š. Seidelmannová 

Archiv novinek >