Sebeobrana ve škole


Během dubna - června jsme mohli na naší škole přivítat lektora reálné sebeobrany Michala Řezníčka. Kurzu se zúčastnili především žáci 8. - 9. ročníků, ale možnost vyzkoušení měli i žáci na 1. stupni.
Žáci se snažili formou her a cvičení překonávat jednotlivé situace. Lektor žákům vysvětloval rychle naučitelné techniky a taktiky, které zasazoval do reálného prostředí.
Cílem kurzu bylo žáky dostat do nekomfortních/konfliktních situací a řešit takové krizové situace.


Poděkování patří panu Michalu Řezníčkovi za jeho profesionální vedení hodin, žákům za jejich odvážné jednání při daných situacích a především Zlínskému kraji za poskytnutí 70% dotace na tuto aktivitu pro naše žáky.


 

Archiv novinek >