Rozvrhy online hodin od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, zasíláme přehled aktualizovaných rozvrhů online vyučovacích hodin, který platí od pondělí 2. listopadu. Případné dotazy prosím směřujte na své třídní učitele, případně na zástupce ředitele. Poklidný víkend                     vedení 17. ZŠ

Upravené rozvrhy pro 1. stupeň od 2. 11. 2020

Online bude probíhat výuka ČJ, M, AJ dle instrukcí učitele.
 1. ročník – online výuka od 9:00, 9:20, 9:40, 10:00 (žáci rozděleni do skupin)
                                               od 11:00 (celá třída)
                                              
  1 2 3 4
Pondělí ČJ M Prv ČJ
Úterý ČJ M AJ ČJ
Středa ČJ M ČJ ČJ
Čtvrtek ČJ M Prv ČJ
Pátek ČJ M ČJ ČJ
 
  1. ročník – online výuka      od 9:00 +
                                                          od 10:00
  1 2 3 4
Pondělí ČJ M ČJ Prv
Úterý M ČJ M ČJ
Středa ČJ M AJ ČJ
Čtvrtek M ČJ M ČJ
Pátek ČJ M ČJ Prv

 
 3. ročník – online výuka             od 9:00 +
                                                          
                                                           od 10:00
  1 2 3 4
Pondělí ČJ M AJ ČJ
Úterý ČJ M Prv ČJ
Středa ČJ M AJ ČJ
Čtvrtek ČJ M Prv ČJ
Pátek ČJ M AJ ČJ
 

4. ročník – online výuka pondělí, středa, čtvrtek od 11:00, od 12:00                           
                                               úterý, pátek od 10:00, od 11:00, od 12:00
                                                                                             
                                                                               
  1 2 3 4 5
Pondělí ČJ M AJ ČJ ČJ
Úterý ČJ M AJ ČJ Pří
Středa ČJ M Vl ČJ ČJ
Čtvrtek ČJ M Pří ČJ ČJ
Pátek ČJ M AJ Vl ČJ
 
  1. ročník – online výuka pondělí, středa, čtvrtek od 9:00, od 10:00, od 11:00
                                                     úterý, pátek od 9:00, od 10:00                              
  1 2 3 4 5
Pondělí ČJ AJ Vl M ČJ
Úterý ČJ AJ M Pří ČJ
Středa ČJ ČJ AJ M M
Čtvrtek M M Vl ČJ ČJ
Pátek ČJ Pří M Inf ČJ
 
Rozvrh hodin pro 2. stupeň – distanční výuka od 2. 11. 2020
Online výuka – videokonference Teams
6. A
Pondělí:
8:00 – český jazyk - Gottfriedová
10:00 – anglický jazyk – Šenková
12:00 zeměpis - Soukeníková
Úterý:
8:00 – matematika - Pelíšek
10:00 – český jazyk – Gottfriedová
12:00 – přírodopis - Šenková
Středa:
8:00 – fyzika - Mikoška
10:00 – matematika - Pelíšek
Čtvrtek:
8:00 – anglický jazyk – Šenková
10:00 – matematika – Pelíšek
12:00 – český jazyk – Gottfriedová
Pátek:
8:00 – dějepis - Trnčáková
9:00 – matematika - Pelíšek
10:00 – český jazyk - Gottfriedová
 
6. B
Pondělí:
8:00 – matematika - Pelíšek
10:00 – český jazyk – Gottfriedová
11:00 – fyzika - Fikeisová
12:00 – anglický jazyk – Grebeň/Trnčáková
Úterý:
10:00 – matematika – Pelíšek
12:00 – český jazyk - Gottfriedová
Středa:
11:00 – anglický jazyk – Grebeň/Trnčáková
12:00 – český jazyk - Gottfriedová
Čtvrtek:
8:00 – matematika – Pelíšek
9:00 – český jazyk – Gottfriedová
10:00 – zeměpis - Soukeníková
Pátek:
8:00 – matematika – Pelíšek
9:00 – dějepis – Trnčáková
10:00 – přírodopis - Mikošková
 
6. C
Pondělí:
8:00 – anglický jazyk - Seidelmannová
10:00 – matematika – Pelíšek
11:30 – fyzika - Fikeisová
Úterý:
8:00 – český jazyk – Gottfriedová
10:00 – přírodopis - Šenková
12:00 – matematika - Pelíšek
Středa:
8:00 – matematika – Pelíšek
9:00 – dějepis - Trnčáková
10:00 – český jazyk – Gottfriedová
Čtvrtek:
8:00 – český jazyk – Gottfriedová
9:00 – zeměpis - Soukeníková
12:00 – anglický jazyk – Seidelmannová
Pátek:
9:00 – český jazyk – Gottfriedová
11:00 – matematika - Pelíšek
 
7. A
Pondělí:
8:00 – český jazyk - Mechlová
10:00 – matematika – Řezáčová
11:00 – dějepis - Trnčáková
12:00 – německý jazyk - Mikošková
Úterý:
10:00 – český jazyk - Mechlová
11:00 – anglický jazyk - Grebeň
12:00 – matematika - Řezáčová
Středa:
10:00 – český jazyk - Mechlová
11:00 – fyzika - Mikoška
12:00 – anglický jazyk – Grebeň
Čtvrtek:
8:00 – matematika – Řezáčová
12:00 – český jazyk – Mechlová
Pátek:
8:00 – přírodopis - Šenková
10:00 – matematika – Řezáčová
11:00 – zeměpis - Fiala
 
7. B
Pondělí:
8:00 – matematika - Prusenovská
10:00 – český jazyk - Mechlová
12:00 – anglický jazyk - Šafránková
Úterý:
8:00 – český jazyk - Mechlová
10:00 – matematika -  Prusenovská
11:00 – přírodopis - Šenková
Středa:
8:00 – český jazyk - Mechlová
10:00 – fyzika – Mikoška
11:00 – ruský jazyk - Seidelmannová
Čtvrtek:
8:00 – matematika – Prusenovská
10:00 – anglický jazyk – Šafránková
11:00 – český jazyk - Mechlová
Pátek:
8:00 – matematika – Prusenovská
11:00 – dějepis - Trnčáková
12:00 – zeměpis - Fiala
 
7. C
Pondělí:
8:00 – anglický jazyk – Trnčáková
10:00 – matematika - Prusenovská
12:00 – český jazyk - Mechlová
Úterý:
9:00 – český jazyk – Mechlová
11:00 – ruský jazyk - Seidelmannová
12:00 – matematika - Prusenovská
Středa:
9:00 – fyzika - Mikoška
10:00 – matematika - Prusenovská
12:00 – anglický jazyk - Trnčáková
Čtvrtek:
10:00 – český jazyk – Mechlová
11:00 – dějepis - Trnčáková
Pátek:
9:00 – matematika – Prusenovská
10:00 – český jazyk – Mechlová
12:00 – přírodopis – Soukeníková
13:00 – zeměpis - Fiala
 
8. A
Pondělí:
8:00 – český jazyk – Brázdová
9:00 – přírodopis - Soukeníková
10:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
12:00 – fyzika - Řezáčová
Úterý:
8:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
10:00 – matematika - Řezáčová
12:00 – český jazyk - Brázdová
Středa:
10:00 – český jazyk – Brázdová
11:00 – chemie - Soukeníková
12:00 – matematika - Řezáčová
Čtvrtek:
9:00 – zeměpis - Fiala
10:00 – matematika – Řezáčová
11:00 – dějepis - Lukašíková
Pátek:
8:00 – český jazyk – Brázdová
10:00 – německý a ruský jazyk – Prusenovská/Seidelmannová
11:00 – matematika - Řezáčová
 
8. B
Pondělí:
10:00 – přírodopis - Soukeníková
12:00 – matematika – Prusenovská
13:00 – český jazyk – Gottfriedová
Úterý:
8:00 – matematika - Prusenovská
10:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
11:00 – český jazyk - Gottfriedová
Středa:
8:00 – matematika – Prusenovská
10:00 – fyzika – Řezáčová
11:00 – zeměpis - Fiala
13:00 – český jazyk - Gottfriedová
Čtvrtek:
8:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
9:00 – dějepis - Lukašíková
10:00 – český jazyk – Gottfriedová
Pátek:
10:00 – chemie - Soukeníková
11:00 – matematika – Prusenovská
12:00 – německý jazyk – Mikošková/Prusenovská
 
8. C
Pondělí:
8:00 – matematika – Řezáčová
10:00 – český jazyk – Brázdová
11:00 – chemie - Soukeníková
Úterý:
8:00 – fyzika - Řezáčová
10:00 – český jazyk - Brázdová
12:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
Středa:
8:00 – matematika – Řezáčová
9:00 – zeměpis - Fiala
10:00 anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
12:00 – český jazyk – Brázdová
Čtvrtek:
8:00  - dějepis – Lukašíková
10:00 – německý a ruský jazyk – Mikošková/Seidelmannová
12:00 - matematika – Řezáčová
Pátek:
9:00 - matematika – Řezáčová
10:00 - český jazyk – Brázdová
11:00 – přírodopis - Soukeníková
 
9. A
Pondělí:
8:00 – český jazyk - Růžička
10:00 – matematika – Růžičková
12:00 – zeměpis - Fiala
Úterý:
8:00 – matematika – Růžičková
9:00 – německý a ruský jazyk – Mikošková/Seidelmannová
10:00 – český jazyk – Růžička
Středa:
8:00 – anglický jazyk – Šafránková/Grebeň
10:00 – český jazyk - Růžička
11:00 – fyzika – Fikeisová
12:00 – dějepis - Lukašíková
Čtvrtek:
10:00 – matematika – Růžičková
12:00 – přírodopis - Soukeníková
13:00 – anglický jazyk – Šafránková/Grebeň
Pátek:
9:00 – matematika – Růžičková
10:00 – český jazyk – Růžička
11:00 – chemie - Růžičková
 
9. B
Pondělí:
8:00 – matematika - Růžičková
12:00 – český jazyk - Brázdová
13:00 – anglický jazyk - Šafránková
Úterý:
8:00 – český jazyk – Brázdová
9:00 – přírodopis - Soukeníková
10:00 – matematika - Růžičková
Středa:
8:00 – český jazyk – Brázdová
12:00 – fyzika – Fikeisová
13:00 – zeměpis - Fiala
Čtvrtek:
11:00 – anglický jazyk – Šafránková
12:00 – matematika – Růžičková
13:00 – dějepis - Lukašíková
Pátek:
8:00 – matematika – Růžičková
9:00 – ruský jazyk - Seidelmannová
11:00 – český jazyk – Brázdová
12:00 – chemie - Růžičková
 
9. C
Pondělí:
8:00 – anglický jazyk - Šafránková
10:00 – český jazyk - Růžička
12:00 – matematika – Růžičková
13:00 - zeměpis - Fiala
Úterý:
9:00 – fyzika – Fikeisová
11:00 – chemie - Soukeníková
12:00 – matematika – Růžičková
Středa:
8:00 – český jazyk - Růžička
10:00 – matematika - Růžičková
12:00 – anglický jazyk - Šafránková
Čtvrtek:
10:00 – český jazyk – Růžička
11:00 – přírodopis – Soukeníková
12:00 – německý jazyk - Mikošková
Pátek:
8:00 – dějepis - Lukašíková
10:00 – matematika – Růžičková
11:00 – český jazyk – Růžička

Pozn.:
V případě pokračování distanční výuky v dalších týdnech budou přidány další předměty. Výuka na naší škole probíhá nad rámec metodického doporučení MŠMT, kde je uvedena 1 online hodina denně na 1. stupni a maximálně 3 hodiny denně na 2. stupni. Online výuka synchronní (videokonference) by se měla střídat s online výukou asynchronní (zadávání úkolů přes Teams) a výukou offline (samostudium žáků).

 

Archiv novinek >