Provoz školy od 18. 11. 2020

Od 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
Školní družina má od 18. 11. provoz pro žáky 1. a 2. ročníku za dodržení podmínek homogenity a hygienických opatření následovně:
- 6:30 – 7:40 dohled nad žáky
- 11:40 – 16:00 provoz ŠD
Od 18. 11. bude provoz školní jídelny upraven následovně:
- 11:45 – 13:00 stravování žáků 1. a 2. ročníku v prezenční výuce
- 13:15 – 13:45 odběr stravy žáků 3. – 9. ročníku v distanční výuce přes výdejní okénko - odběr do vlastních přinesených nádob

 

Archiv novinek >