Provoz školní družiny 1.9. 2022Připomínáme rodičům dětí z 2.- 4. ročníku, které navštěvují školní družinu, že děti odcházející po konci vyučování domů musí mít písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem.
Stejně tak ji musí mít děti, které odchází kdykoliv během odpoledne z družiny samostatně.
Není možné omlouvat dítě formou SMS, telefonátu nebo emailu.
Čipy fungují automaticky dále a je možné na ně vyzvedávat již tento den.

Školní družina funguje ráno od 6:30-7:40 (příchod do 7:15).
Odpolední družina je otevřena do 16:30 a je možné dítě vyzvednout kdykoliv po obědě, který je v 10:00.

 

Archiv novinek >