Projektový den ve výuce 3.B


Dne 16. května 2022 proběhl v 3. B třídě projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání s názvem Letadla a létání.

Pan Jan Fridrich, odborník z praxe, si připravil pro žáky přednášku, kde je seznámil s historií letectví, rozdělením letadel a se základními fyzikálními zákony, na kterých je založeno létání.

Nové poznatky a vědomosti žáci použili při skládání papírové vlaštovky, kdy si vyzkoušeli i její zalétávání v praxi. Byly jim také předvedeny ukázky létání s RC modely a drony na školním hřišti.

Každý žák sestavil jednoduchý model stavebnice letadla z kartonu dle přiloženého návodu a navrhl si vlastní kamufláž svého letadla podle vlastní fantazie a představivosti. Žáci spolupracovali na daném úkolu, navzájem si pomáhali, učili se ze zkušenosti jiných, rozvíjeli logické myšlení a schopnost soustředit se.

Na závěr vypracovaly děti vědomostí kvíz, kde mohly uplatnit své nově získané vědomosti. Tří úspěšní řešitelé, kteří byli vylosováni, byli odměněni věcnými cenami.
 

Archiv novinek >