Prodloužení nouzového stavu

Na základě předchozího souhlasu PS PČR a jednání vlády ČR dne 22. ledna 2021 došlo k prodloužení Nouzového stavu na území ČR do 14. února 2021 v souvislosti s tím byla prodloužena platná krizová opatření, přehled níže. 
Prodloužení platnosti dříve přijatých krizových opatření beze změn s účinností od 23. ledna do 14. února 2021 (plné znění opatření)

zákaz a omezení volného pohybu osob
péče o děti v určených vzdělávacích zařízeních
omezení orgánů veřejné moci a správních úřadů

omezení provozu škol a školských zařízení
omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
opatření v oblasti pohřebnictví
Úprava krizového opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 23. ledna 2021.
Došlo k jediné změně oproti předchozímu stavu.
                             
Zákaz
maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu; 
Až na výše uvedenou výjimku v oblasti omezení provozu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách platí současný stav.
 
 

Archiv novinek >