Přípravy na nový školní rok 2022/2023


Milí žáci, vážení rodiče, za necelý týden začíná nový školní rok. Doufáme, že se alespoň trochu těšíte. Během letních prázdnin jsme pro Vás připravili celou řadu novinek, abyste se ve škole cítili zase o něco lépe.
Na začátku měsíce srpna začala kompletní rekonstrukce nové učebny fyziky a chemie. Zde bude kromě dotykové LCD obrazovky také 25 nových počítačů, které pomůžou zaktraktivnit výuku.
Dále se nám podařilo vybudovat zcela novou a krásnou učebnu pro 1. stupeň. Díky tomu budeme mít ve škole více prostoru pro výuku, např. v odborných učebnách. Také proběhlo malování vybraných tříd a školních prostor, výměna 3 nových tabulí, další 3 třídy jsou vybaveny krásným novým nábytkem, zakoupili jsme do společných prostor stolní fotbálek a objednali sedací soupravu, proběhla oprava a výměna vybrané sanitární techniky a obkladů, v celém pavilonu 1. tříd proběhla výměna elektrických rozvodů a desítky dalších drobných oprav. Věříme, že budete spokojení.
Přejeme krásný zbytek prázdnin, už se na Vás moc těšíme!                          
                                                                                                                      Za celou 17. ZŠ         Mgr. Pavel Růžička

Archiv novinek >