PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY


PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID- 19

Distanční výuka

Výdej obědů - výdejním okénkem (rampa), oběd může vyzvednout pouze zákonný zástupce žáka, nebo jiná pověřená  dospělá osoba. Jídlo bude vydáno do vlastních přinesených nádob.
Výdej stravy:

 Pro žáky v distančním vzdělávání do jídlonosičů:
od 11:00 – 11:20 hod.
od 13:50 – 14:15 hod.


 

Archiv novinek >