PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ od 12.4.2021

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ
JÍDELNY V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID- 19
Prezenční výuka včetně podnosů, příborů přímo z výdejního okénka. *) v dostatečném odstupu od ostatních strávníků.
 
Ve Zlíně 12. 4. 2021
 
*) Žák dostane do rukou tác i s příborem od pověřené osoby, která bude vybavena ochrannými  pomůckami (jednorázové rukavice, respirátor, plášť).
Žák po obdržení tácu s příborem si sám odebere u výdejního okénka šálek s polévkou, talíř s plnohodnotným  jídlem a zasedne na místo určené pedagogickým dohledem. Nápoj si žák odebere sám z bezdotykového nápojového automatu.
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ
JÍDELNY V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID- 19
Distanční výuka
 
Organizace ve ŠJ od - 12. 4. 2021
Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
Ostatní žáci a zaměstnanci v distančním vzdělávání, kteří si mohou odebrat stravu odděleně od strávníků v prezenční výuce, pouze u výdejního okénka, kterou si přenesou ke stolu k tomu určenému, kde si přesunou jídlo do vlastních přinesených nádob.
Výdej stravy:
  od 11:00 – 11:30 h.
od 13:45 – 14:00 h.
  od 11:45 – 13:35 h.
 
 
 
Ve Zlíně dne 8. 4. 2021
 
Mgr. Zdeněk Mikoška
ředitel školy
 
 

Archiv novinek >