Pracovní vyučování jinak

 
Květnové hodiny pracovního vyučování v osmém ročníku probíhaly netradičně, dívky tvořily v dílnách a chlapci vařili ve školní kuchyňce.

Celý měsíc měli dívky a chlapci možnost zaměnit své obvyklé role a vyzkoušet si něco nového. Zatímco dívky tvořily v dílnách, chlapci se chopili vařeček a přesunuli se do školní kuchyňky. Pokusili se o přípravu různých pokrmů – od těch jednoduchých až po komplikovanější. Připravovali slané pizza šneky, kuřecí stripsy, palačinky, boloňské špagety nebo vlastní pizzu.  

Celá tato výměna byla pro žáky nejen příležitostí k praktickému procvičení dovedností, ale také k prolomení stereotypů. Dívky se mohly přesvědčit, že práce v dílnách není jen pro chlapce, a chlapci zase zjistili, že vaření není jen doménou žen.   

Archiv novinek >