Pozor! Opět jsme se neztratili!


Na rozdíl od tohoto článku, který vychází až s křížkem po funuse, jsme se my, 17. ZŠ Zlín, při II. kole Olympiády zlínských škol v orientačním běhu opět neztratili. Svůj tým jsme rozšířili o nová jména a nové přespolní běžce a běžkyně. Navštívili jsme pro nás velmi známé okolí Základní školy Okružní, kudy chodívá spoustu žáků naší školy domů, do školy, hrát si s kamarády a jednoduše se bavit venku. Ačkoliv okolí „šestnáctky“ je nám blízké, byla orientace v tomto terénu podle mapy velmi těžká.

V I. kategorii jsme tentokrát neobhájili prvenství dvojice kluků ze 4. C, Tomečka Karla a Kaláče Lukáše, ale 21. místo nováčků Viktorie Sternatové a Ondřeje Křižky (3. B) je též pěkná zkušenost. Již zmínění kluci čtvrťáci ve své I. kategorii obsadili místa tentokrát daleko za 30. místem.

Výrazněji bylo jméno 17. základní školy Zlín slyšet v kategorii II., kde vybojovali Jan Svoboda (5. A) 4. místo a Teo Sýkora místo desáté (5. B).

Nejsilnější se ukázali kluci v nejstarší bodované kategorii, a to v kategorii III. Adam Válek ze 6. A vystoupil na stupínek 3.místa pomyslné medailové bedny. Ale ani jeho spolužáci Šústal Matyáš (10. místo) a Václav Pospíšil (11. místo) nezůstali pozadu (6. B, 6. A).

Ani ve IV. kategorii jsme nevynechali místa v „TOP TEN“. Tentokrát byly ze skupiny holek páťaček nejšikovnější Klára Mechlová (5. místo) a její spolužačka Gabriela Vavrušová (9. místo). Desítku uzavírá Anežka Neradilová 10. místem (5.C).

Závěrečným slovem chci poděkovat jmenovitě všem dětem, které se nebály a šly s námi bojovat, protože v celkovém počtu bodů je naše škola na krásném bramborovém 4. místě.

Děkuji Plášilové Lucii, Skopové Adéle, Vlčkové Vanese, Horákové Sofii, Svobodové Jolaně, Škamralové Anetě (všechny dívky ze 4. C), Špicové Adéle, Zlámalové Lauře (obě ze 3. B), Kryštofu Peterkovi, Pavlu Krejčiříkovi, Janu Špicovi, Davidu Krajčovi, Natálii Novákové (všichni z 5. A), Maxmiliánu Myslíkovi (4. A) a Lukáši Červenákovi (5. C).

Těším se na vás v dalším III. kole, které se uskuteční na jaře 2024.

                                                                                                                                                      Mgr. Eliška Holíková

Archiv novinek >