Poskytnout zdravotní pomoc má přeci umět každý!


Tento rok jsme se konečně dočkali a opět se otevřel kroužek Základy první pomoci na druhém stupni. Je nás tu spousta, takže když nacvičujeme praktické části, musíme se rozdělit na dvě skupiny. Teoreticky se bavíme ve skupince asi 18 dětí ve třídě nad různými případy, kdy a jak poskytnout první pomoc. Už umíme šetrně vytáhnout osobu z hořícího auta (samozřejmě také zajistit bezpečnost na místě nehody), ohledat různé zlomeniny u člověka v bezvědomí, správně zjistit, jestli člověk dýchá a následně ho položit do stabilizační polohy. Dále jsme viděli spoustu zajímavých věcí, ale nejvíc nás „osvěžil“ fyziologický roztok, různé druhy glukóz a isolyte, které se používají k infuzní terapii. V prosinci jsme se konečně dostali k resuscitaci! A jsme moc šikovní, protože někteří z nás vydrželi resuscitovat celých pět minut! Takže už chápeme, že pomáhat lidem a pracovat jako záchranář nemusí být zrovna procházka růžovým sadem. Dále se těšíme na exkurzi na Zlínskou záchrannou službu, přednášku paní instruktorky přímo na ZZS a další akce, které pro nás jsou připravené. To vše zakončíme odbornou zkouškou na konci školního roku v rámci soutěže!

                                                                                                                                  Mgr. Tereza Dobšová

Archiv novinek >