Pokyny k vyplňování přihlášek na SŠ-    Přihlášku vyplňuje a odevzdává na SŠ zákonný zástupce žáka

-    Vyplněná přihláška musí být na SŠ odevzdaná nebo poslaná do konce února (pokud ji budete posílat poštou, doporučuji DOPORUČENĚ)

-    Vyplnit čitelně, hůlkovým písmem, neškrtat, nebělit (pokud pokazíte, přinést do školy, vydám novou)

-    Úplný a celý název školy, včetně adresy a PSČ

-    Kód a název oboru vypsat podle informací na webu SŠ

-    Přihlášky MUSÍ být OBĚ vyplněné ÚPLNÉ STEJNĚ

-    Pokud se žák hlásí na stejnou školu, ale jiné obory, musí podat 2 přihlášky

-    Pokud někdo uvažuje o oboru na SPŠ polytechnické tzv. 2v1 (učební i maturitní obor), přijďte se poradit, jak vyplnit přihlášku (oba obory se musí napsat do jedné kolonky)

-    Pro potvrzení k praktickému lékaři jen pokud ho škola požaduje

-    Nabízím možnost zkontrolovat správné vyplnění přihlášky - nejlépe si udělat kopii a "cvičně" vyplnit

-    Pokud něco nebude jasné, jsem k dispozici s radou

-    Nenechávejte to na poslední chvíli !!!                                                                            Mgr. Leona Lukašíková, výchovná poradkyně
                                                                             lukasikova@zskriby.cz


 

Archiv novinek >