Pasování na čtenáře, žáci prvních ročníků


Na závěr školního roku 2023/2024 bych ráda za celou školu pogratulovala všem žákům prvních ročníků, kteří složili dne 28. 5. 2024 svou první životní zkoušku a rozšířili řady našich čtenářů. V tento slavnostní den všechny děti zvládly ukázkově přečíst svůj text, za odměnu byly naším pohádkovým králem a jeho družinou ohodnoceny, odměněny a slavnostně pasovány na čtenáře. Doufáme, že knihy Vás budou provázet životem a budete číst se stejným zaujetím a nadšením jako v první třídě i v dalších letech, mnoho úspěchů
                                                           za první stupeň přeje paní učitelka Klásková Ilona a za druhý stupeň paní učitelka Brázdová Lenka.Archiv novinek >