Organizační informace - začátek šk. roku


         Školní vyučování začíná v pondělí 4. září v 8:00 h.

Pondělí 4. 9.
pro žáky 2. ročníku - 9. ročníku pro žáky 1. ročníku Úterý 5. 9. 10:00 h. do 11:40 h. výuka podle rozvrhu 10:00 h. do 12:35 h. výuka podle rozvrhu
Středa 6. 9.
Provoz školní družiny od 5. 9. (žáci se dostaví do družiny nejpozději do 7:15)
Dítě, které nepůjde do ŠD, musí mít omluvenku.
ranní                   6:30 h. -  7:40 h.
odpolední         11:40 h. - 16:30 h.
Prodej  a dobíjení čipových a karet   (u hlavního vchodu)
Prodej čipových karet a vklady na účty v hotovosti na měsíc září.
U hlavního vchodu do školy.  Cena čipové karty 92 Kč.
31. 8. -   čtvrtek             8:00-11:00 hodin
1. 9.   -   pátek               8:00-11:00 hodin
4. 9.   -   pondělí            9:30-12:00 hodin
5. 9.   -   úterý               7:00-  8:00 hodin, 12:00-13:00 hodin
Bezhotovostní platba – formou inkasa probíhá vždy 15. den daného měsíce. Za září provedete platbu hotově.
CENA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU:            7-10 let           33,- Kč
                                                                     11-14 let           35,- Kč
                                                                     15 a více let     38,- Kč


Výdej obědů  
4. 9.                                                    09:30-10:30
5. 9.                                                    11:00-13:00
6.- 8. 9.                                               11:00-14:00 (1. ročník 11:00-11:40)


Ve Zlíně 2023-07-01                                                          Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy
 

Archiv novinek >