Organizace výuky ve škole k 12. 10. 2020

Vážení rodiče, s ohledem na aktuální nařízení bude režim vzdělávání od 12. 10. 2020 v ZŠ nastaveno takto:
první stupeň druhý stupeň důležité pro všechny žáky

Organizace výuky od 12. 10. 2020 po dobu trvání mimořádných opatření

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o omezení výuky na 2. stupni ZŠ bude výuka na naší škole probíhat následovně:

1. stupeň pokračuje ve výuce dle rozvrhu za přítomnosti žáků ve škole. Provoz školní družiny není omezen.

2. stupeň

12. 10 - 16. 10. 2020

6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C 
- prezenční výuka dle rozvrhu 
- vyučující zadají žákům úkoly na další týden

8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C
- distanční výuka pomocí aplikace Microsoft Teams. Žáci byli ve škole proškoleni.

19. 10. - 23. 10. 2020

8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C
- prezenční výuka dle rozvrhu

- odevzdání úkolů z předešlého týdne dle pokynů vyučujících

6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C 
 - distanční výuka pomocí aplikace Microsoft Teams. Žáci byli proškoleni.
 - úkoly žákům byly zadány v předešlém týdnu.

26. 10. - 30. 10. 2020 - volno a  podzimní prázdniny - rozhodnutí Vlády ČR.

Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy

Archiv novinek >