Organizace ve školní jídelně od 22. 3. 2021

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.
Žáci v distančním vzdělávání, zaměstnanci školy, kteří nejsou na pracovišti, si mohou odebrat stravu odděleně od strávníků a to pouze u výdejního okénka, vydané jídlo si přenesou ke stolu k tomu určenému, kde si přesunou jídlo do vlastních přinesených nádob.
Po dobu zpřísněných hygienických podmínek vydávají pracovnice školní jídelny (tác, příbor) jednotlivě každému strávníkovi.
Při  výdeji jídla používají pracovnice školní jídelny jednorázové rukavice, respirátor a pokrývku hlavy.
Po přeložení jídla, odnášejí strávníci použitý inventář (tác, příbor) k okénku na použité nádobí. Žáci se v jídelně nezdržují a opouštějí prostor školní jídelny v dostatečném odstupu od ostatních strávníků.
Pravidelně bude provedena bezoplachová dezinfekce stolů.
Žádáme rodiče, aby svým dětem objednali oběd zavčas.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.
Výdej stravy: od 12:30 – 13:30 h. od 11:30 – 12:15 h.


Ve Zlíně dne 15. 3. 2021
Mgr. Zdeněk Mikoška
ředitel školy
 

Archiv novinek >