Omezení škol a školských zařízení s účinností od 7. prosince 2020

Omezení škol a školských zařízení s účinností od 7. prosince 2020 (plné znění opatření)
Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů nově platí uvedené úpravy a výjimky, pro:  
Stále platí následující, pro provoz:

Archiv novinek >