Omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu 2020

Omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu 2020 (plné znění opatření)
 1. VŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce, s výjimkou účasti na zkoušce do 10 osob, účasti na klinické a praktické výuce, praxi studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie aj. zdravotnických studijních programů, studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi, dále zákaz ubytování studentů VŠ, neplatí pro ty kterým byla uložena prac. povinnost a těch kteří se účastní praktické výuky,
 2. SŠ, VOŠ a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce (s výjimkou zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu, škol Ministerstva spravedlnosti, praktických škol),
 3. ZŠ spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na výuce (1. a 2. stupeň),
 4. ZUŠ a jazykových škol s právem jazykové zkoušky spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce,
 5. středisek volného času, školních klubů a školních družin spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí aj. účastníků na zájmovém vzdělávání,
 6. školská výchovná a ubytovací zařízení tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům VOŠ s výjimkou studentů vykonávajících prac. povinnost, žáků praktických škol,
 7. tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou MŠ,
 8. tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou MŠ,
 9. dále uzavření všech druhů škol kromě MŠ a VŠ ve dnech 26. a 27. října 2020.
 
 1. Zákaz a omezení konání hromadných akcí s účinností od 14. října do 1. listopadu 2020 (plné znění opatření)
 
Zákaz
 1. hromadných akcí nad 6 osob, ve vnitřních prostorách a vnějších prostorách, a odstup menší než 2 metry, vztahuje se na bohoslužby, náboženské obřady, slavnosti, taneční, spolkové, sportovní akce, přehlídky, aj.,
 
Výjimky platí pro zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, osoby vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, činnosti konané povinně podle zákona.
Nevztahuje se na zasedání orgánů veřejné moci, soudy a akce jiných veřejných osob konané dle zákona s účastí veřejnosti do 100 osob, 2m rozestupy a místy k sezení, účast na svatbě, pohřbu, následné oslavě, smuteční hostině, pro tyto účely zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách od 00:00h do 6:00h.
 
 1. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách nad 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské a obdobné činnosti, svatbě, pohřbu a zachovávání odstupu 2 metrů,
 2. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
 3. divadelních, filmových a jiných uměleckých představení, cirkusů a varieté, společného zpěvu více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou MŠ,
 4. poutí, tradičních akcí, kongresů a jiných vzdělávacích akcí, veletrhů, návštěv a prohlídek muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků, historických, kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, zařízení poskytující činnosti obdobné zájmovému vzdělávání včetně přípravy na vyučování,
 5. provozu heren, kasin, vnitřních sportovišť (tělocvičny, kurty, kluziště, herny), posiloven, fitness center, umělých koupališť, wellness včetně saun (pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb), návštěv a prohlídek zoologických zahrad.
 
Omezení
 1. zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách strav. služeb, s výjimkou těch, které neslouží pro veřejnost (závodní jídelny, atd.) a provozoven ubytovacích zařízení, poskytují stravování jen ubytovaným osobám v čase mezi 06:00 a 20:00h, zákaz se nevztahuje na prodej přes výdejové okénko ve stejném čase s rozestupy 2m, (u výjimek platí počet osob u jednoho stolu, max. 4 osoby, rozestupy mezi stoly, zákaz živé hudby, tance, wifi),
 2. zákaz přítomnosti veřejnosti v hudebních, tanečních, herních apod. společenských klubech,
 3. činnost nákupních center s plochou nad 5000 m2, zákaz wifi, omezení míst určených k odpočinku, osoba dohlížející na dodržování pravidel,
 4. svobody pohybu a pobytu v nákupních centrech, prodejnách a provozovnách služeb s výjimkou provozoven stravovacích služeb, ve skupinách s max. 2 osobami, nevztahuje se na osoby mladší 15 ze společné domácnosti.
 5. právo pokojně se shromažďovat, max. 500 osob, ve skupinách po nejvýše 20 osobách s rozestupy mezi skupinami a rouškami.
 
Dále byla přijata následující opatření   v souvislosti s tímto opatřením byly OŠ vytipovány 2 základní a 2 mateřské školy.
Pokud nedojde ke zpřísnění krizových opatření budou fungovat jako určená vzdělávací zařízení pouze níže uvedené školy, 16. ZŠ bude určena jako záložní.
 
Název a adresa zařízení IZO Doba provozu
(pondělí – pátek)
Časový rozsah péče např.
(6:00 – 17:00)
Kapacita  - počet dětí
X skupin/celkem dětí
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790 (10.ZŠ) 600114147 pondělí – pátek 6:30-16:30 500
Základní škola Zlín, Okružní 4685 (16. ZŠ) 600114015 pondělí – pátek 6:30-16:30 1 000
 
Provoz školní jídelny  od 14. 10. do 23. 10. není přerušen.

Provoz školní jídelny pro žáky v období distanční výuky:
V případě, že tito žáci chtějí odebrat stravu (11:15-12:00), přihlásí se na tel. čísle paní Jančíkové: 733 322 673 do 8:00 hodin.
Žáci, kteří se budou učit distančně, si mohou odebrat oběd za stejnou cenu.
 
 

 

Archiv novinek >