Olympiáda v českém jazyce


Ve středu 30. 11. 2022 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Žáci museli prokázat znalosti nejen z mateřského jazyka, ale i zaujmout v části slohové svou originalitou. Zvítězit mohl jen jeden z 19 zúčastněných žáků 8. a 9. ročníků.

Na 1. místě se umístila Michaela Hájková z 9.B, 2. místo získala Veronika Rosincová z 9.A a na 3. místě se radovala Marie Boďová z 8.B.

Dne 5. 4. 2023 proběhne okresní kolo olympiády, budeme Míši a Verči držet pěsti!

Pan ředitel žákyním osobně pogratuloval a předal dárečky.

                                                                                                                                                     Mgr. Jarmila Mechlová

Archiv novinek >