Olympiáda v českém jazyce 2022


Ve středu 19. 1. 2022 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Prvního jazykového kola se zúčastnilo 24 žáků z 8. a 9. ročníků. Slohová část byla připravena o týden později a zjistila úroveň slohového projevu. Originalita a schopnost tvořit pod časovým tlakem byly prověřeny dostatečně.
Gratulujeme žákyním 9. ročníku. Na 1. místě se umístila Tereza Gajdošíková z 9.C, 2. místo získala Anna Vítková z 9.B a na 3. místě se radovala Lucie Žároská z 9.C.
Dne 28. 3. 2022 proběhne okresní kolo olympiády, budeme Terezce držet pěsti!
Pan ředitel žákyním osobně pogratuloval a předal dárečky.

                                                                                                                             Češtinářky z 2. stupně ZŠ 

Archiv novinek >