Nulování stravovacích účtů žáků školy


Vážení rodiče,
sdělujeme vám, že nulování stravovacích účtů ve školní jídelně u odcházejících žáků a u žáků, kteří končí povinnou školní docházku, proběhne následovně:
1.    Žákům, kteří hradili stravné formou inkasa, bude zůstatek vrácen bezhotovostně na účet zákonného zástupce nejpozději do 30. 6. 2021.
2.    Žákům, kteří vkládali na stravovací účty peníze v hotovosti, bude zůstatek vrácen taktéž v hotovosti z pokladny u vedoucí ŠJ, a to v těchto dnech:   
PÁ 25. 6. 2021      8 - 9 hod.         9. ročník
ST 30. 6. 2021     9 - 10 hod.      1. – 8. ročník  


Všem ostatním žákům, kteří pokračují ve školní docházce na naší škole, budou zůstatky na stravovacích účtech převedeny do nového školního roku.

                                                                                                                      Romana Jančíková, vedoucí ŠJ

 

Archiv novinek >