Nový rozvrh online synchronních hodin od 30. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,
zde naleznete rozvrh online synchronních hodin (videokonferencí) s platností pro 6. A, 6. B, 6. C, 7. A a 7. B od 30. 11. 2020 a také rozvrh online synchronních hodin s platností pro 7. C, 8. A, 8. B a 8. C od 7. 12. 2020.
Ostatní vyučovací hodiny se budou učit online asynchronně (vypracování zadaných úkolů a jejich následná kontrola).
V distanční (domácí) výuce se budou vyučovat všechny předměty kromě tělesné, sportovní a hudební výchovy.
V prezenční (školní) výuce se budou vyučovat všechny předměty podle původního rozvrhu od 1. 9. 2020.

Rozvrh hodin – distanční výuka od 30. 11. 2020
Online synchronní výuka – videokonference Teams
6. A
Pondělí:
8:00 – matematika - Pelíšek
10:00 – anglický jazyk - Šenková
Úterý:
9:00 – dějepis - Trnčáková
10:00 – český jazyk – Gottfriedová
Středa:
9:00 – anglický jazyk - Šenková
10:00 – matematika - Pelíšek
Čtvrtek:
9:00 – český jazyk - Gottfriedová
11:00 – matematika – Pelíšek
Pátek:
9:00 – matematika - Pelíšek
10:00 – český jazyk - Gottfriedová
 
6. B
Pondělí:
9:00 – anglický jazyk – Grebeň/Trnčáková
10:00 – český jazyk - Gottfriedová
Úterý:
8:00 – český jazyk – Gottfriedová
10:00 – matematika - Pelíšek
Středa:
8:00 – matematika – Pelíšek
10:00 – český jazyk – Gottfriedová
11:00 – anglický jazyk – Grebeň/Trnčáková
Čtvrtek:
8:00 – matematika – Pelíšek
Pátek:
8:00 – matematika - Pelíšek
9:00 – dějepis – Trnčáková
 
6. C
Pondělí:
8:00 – český jazyk – Gottfriedová
9:00 – anglický jazyk - Seidelmannová
10:00 – matematika - Pelíšek
Úterý:
9:00 – matematika - Pelíšek
 
Středa:
8:00 – český jazyk - Gottfriedová
9:00 – anglický jazyk – Seidelmannová
12:45 – dějepis - Trnčáková
Čtvrtek:
9:00 – matematika - Pelíšek
10:00 – český jazyk – Gottfriedová
Pátek:
11:00 – matematika - Pelíšek
 
7. A
Pondělí:
8:00 – český jazyk - Mechlová
10:00 – matematika – Řezáčová
12:45 – německý jazyk - Mikošková
Úterý:
8:00 – matematika – Řezáčová
Středa:
9:00 – český jazyk - Mechlová
10:00 – dějepis - Trnčáková
Čtvrtek:
9:00 – český jazyk – Mechlová
10:00 – anglický jazyk - Grebeň
Pátek:
9:00 – anglický jazyk - Grebeň
10:00 – matematika – Řezáčová
 
7. B
Pondělí:
10:00 – český jazyk – Mechlová
11:00 – matematika - Prusenovská
Úterý:
9:00 – český jazyk - Mechlová
Středa:
8:00 – dějepis - Trnčáková
11:00 – anglický jazyk - Šafránková
Čtvrtek:
8:00 – matematika – Prusenovská
Pátek:
8:00 – matematika – Prusenovská
10:00 – anglický jazyk - Šafránková
11:00 – český jazyk - Mechlová
 
Rozvrh hodin – distanční výuka od 7. 12. 2020
Online synchronní výuka – videokonference Teams
7. C
Pondělí:
8:00 – anglický jazyk – Trnčáková
9:00 – matematika - Prusenovská
Úterý:
8:00 – český jazyk - Mechlová
10:00 – matematika - Prusenovská
Středa:
10:00 – matematika - Prusenovská
Čtvrtek:
8:00 – anglický jazyk – Trnčáková
10:00 – český jazyk – Mechlová
11:00 – dějepis – Trnčáková
Pátek:
10:00 – český jazyk - Mechlová
 
8. A
Pondělí:
8:00 – český jazyk - Brázdová
10:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
Úterý:
9:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
10:00 – matematika - Řezáčová
Středa:
10:00 – český jazyk – Brázdová
11:00 – matematika - Řezáčová
Čtvrtek:
8:00 – matematika – Řezáčová
10:00 – fyzika - Řezáčová
11:00 – dějepis – Lukašíková
Pátek:
8:00 – český jazyk - Brázdová
 
8. B
Pondělí:
8:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
10:00 – matematika – Prusenovská
Úterý:
11:00 – český jazyk – Gottfriedová
12:00 – fyzika - Řezáčová
Středa:
8:00 – matematika - Prusenovská
9:00 – český jazyk - Gottfriedová
Čtvrtek:
8:00 – český jazyk – Gottfriedová
9:00 – dějepis - Lukašíková
11:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
Pátek:
11:00 – matematika - Prusenovská
 
8. C
Pondělí:
8:00 – matematika - Řezáčová
9:00 – český jazyk - Brázdová
Úterý:
8:00 – anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
9:00 – český jazyk - Brázdová
Středa:
8:00 – matematika – Řezáčová
10:00 - anglický jazyk – Grebeň/Šafránková
Čtvrtek:
8:00 – dějepis - Lukašíková
9:00 - matematika – Řezáčová
12:45 – fyzika - Řezáčová
Pátek:
10:00 – český jazyk - Brázdová

 

Archiv novinek >