Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020

1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
LICHÝ TÝDEN (49. týden) 30. 11. - 4. 12. výuka ve škole podle rozvrhu 7.C, 8.A, 8.B, 8.C
SUDÝ TÝDEN (50. týden) 7. 12. - 11. 12. výuka ve škole podle rozvrhu 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Odběr stravy do vlastních přinesených nádob bude v čase 11:00 - 11:30.
Provoz školní družiny je ráno od 6:30 do 7:40, odpoledne 1. - 3. ročník je od 11:40 do 16:00, 4. ročník je provoz od 12:35 do 14:35.
 
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.
Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena viz. PES.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových
opatření).
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
 

Archiv novinek >