Nová učebna fyziky a chemie


Od 3. ledna se naše škola může pochlubit zcela novou učebnou fyziky a chemie včetně dvou přilehlých kabinetů. Učebna nabízí 30 míst k sezení, notebooky pro žáky či dotykový panel pro výuku, který nahrazuje klasickou tabuli. Celá rekonstrukce byla hrazena z Výzvy IROP - Infrastruktura do základních škol. Věříme, že nové prostředí a inovativní způsob výuky bude žáky více motivovat k většímu zájmu o tyto přírodovědné předměty.   
                                                                                                                                                               Mgr. Pavel Růžička
 

Archiv novinek >