Nauč se hrát na kytaru nebo na ukulele!


Hudební výchovu jsme si v posledních dvou letech moc neužili a tak jsme se dohodli, že si hodiny trochu zpestříme. Dva týdny jsme se v osmých a devátých třídách učili jednoduché hře na kytaru a také trochu i na ukulele. Mnozí žáci si donesli své vlastní kytary, někteří dokonce i ukulele a další jsme si půjčili od ostatních vyučujících.
A jak jsme si písničky zahráli? Postupovali jsme v několika krocích. Poté, co jsme si kytaru i ukulele trochu popsali a vysvětlili, jak se drží a v čem hra spočívá, jsme přistoupili k nácviku tří základních akordů. Dalším krokem bylo zkusit si zahrát rytmus a pak začít do svého doprovodu píseň zpívat. Samozřejmě, že nebylo možné se tak rychle naučit vše zvládnout a hned umět hrát, ale žáci měli možnost si to alespoň vyzkoušet a možná to některé mohlo inspirovat a budou se tomu i nadále věnovat. A navíc se většinou v každé třídě našli dva i více žáků, kteří už na kytaru či ukulele hráli, a tak mohli ostatním spolužákům svou hru předvést a pomoci jim s hrou.

                                                                                                                  Mgr. Šárka Seidelmannová

 

Archiv novinek >