Možnost profesní diagnostiky pro žáky 9. ročníku

 

Tyto měsíce jsou pro žáky 9. ročníků dobou, kdy si ujasňují, jakým směrem by se měl ubírat jejich profesní život. Někteří jsou již nyní rozhodnuti, na jakou střední školu přihlášku podají, jiní tuto otázku spolu se svými rodiči stále zvažují...

Právě těmto žákům jsem se letos rozhodla nabídnout možnost diagnostiky profesní orientace. Cílem je zmapování osobnostních předpokladů, schopností a zájmů, na kterých je dobré stavět při výběru vhodné střední školy. 

 

 

V úterý 13. prosince obdrží zájemci ve škole přihlášku, kterou přinesou vyplněnou osobně v pátek 16. prosince do kanceláře školní psycholožky. Samotné testování proběhne ve čtvrtek 22. prosince od 14:00 do 16:00 ve škole.

Kapacita je omezena na 15 žáků!

 

Podmínkou přihlášení je návazná společná konzultace nad výsledky (rodič + dítě) v průběhu ledna.

 

Kromě možnosti absolvovat profesní diagnostiku ve škole se můžete se svým dítětem objednat do Krajské pedagogicko- psychologické poradny nebo na Úřad práce, kde tyto služby také nabízejí ve spolupráci s odborníky.

 

V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit!

 

Mgr. Pavla Tomancová,  

psycholožka školy 

Archiv novinek >