Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví


Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví  
  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, místo ubytování (např. hotelový pokoj) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti – se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu, včetně filtrační účinnost alespoň 95 % dle příslušných norem (FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének;
 
  1. S výjimkou, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
 
  1. ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna; provozovna služeb; zdravotnické zařízení, ve kterých se poskytuje ambulantní péče; zařízení sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě); mezinárodní letiště a dále v prostředcích veřejné dopravy; na nástupištích; v přístřešku a čekárně veřejné dopravy; v motorových vozidlech, pokud se v něm nenachází pouze osoby z jedné domácnosti – se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu, včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének;
 
  1. S výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.
 
  1. V období od 25. do 28. února 2021 lze na místech uvedených v bodu 1 používat i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének;
 
  1. Doposud platné výjimky z povinnosti nosit na uvedených místech ochranu dýchacích cest jsou beze změn.
   
  1. Izolace se nenařídí osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 
  1. Karanténa se nenařídí osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo od něj více než 90 dní, a rovněž osobám, které mají ukončeno očkování, po dvou dávkové vakcíně čtrnáct dní po druhé dávce, po jedno dávkové vakcíně čtrnáct dní po vlastní dávce léku.
 

Archiv novinek >