Masopust


„Ej, masopust sa krátí, už sa nenavrátí...“ je text jedné z písní, která nám zpívá o masopustu. Zvyky a tradice neodmyslitelně patří k našemu životu a je dobré si je připomínat, aby se dochovaly i pro další generace. Znát naše kořeny a vědět, kam patříme.

V tomto týdnu jsme se s dětmi věnovali právě tématu masopust. Jaké zvyky - písně, tance, pečivo, jídlo, masky jsou s masopustem spojené u nás v jednotlivých obcích a městech, ale také ve světě. Karneval se stal inspirací i pro mnoho hudebníků a malířů, například píseň Lady karneval od Karla Gotta.

My jsme si vyrobili lauferovské klobouky, pracovali s textem, zpívali a nechyběla ani pořádná hostina nejen s koblížky.

Bylo veselo...                                                                                                        Mgr. Bohumíra Janíčková 

Archiv novinek >