MAP II - Bezpečnost (nejen) dětí v digitální džungli


V rámci projektu MAP II v ORP Zlín zveme všechny rodiče i širokou veřejnost na workshop

Bezpečnost (nejen) dětí v digitální džungli


Lektoruje Ing. Jiří Kučík
Uskuteční se ve středu 6. října 2021 od 16 hodin
v Základní škole Fryšták, 1. patro, učebna přírodopisu. 
Předpokládaná délka trvání cca 3 hodiny.

CÍL: posílení bezpečnostního povědomí rodičů a jejich digitální gramotnosti, bezpečnosti dětí na internetu a otevření diskuse o rizicích on-line života.

Program
Přihlášení

Archiv novinek >