Krizová opatření s účinností od 30. ledna 2021

Na jednání vlády ČR, tj. 28. ledna 2021 došlo ke zpřísnění stávajících krizových opatření v souvislosti s tím byla prodloužena platná krizová opatření, přehled níže.
  1.  Úprava krizového opatření o zákazu a omezení volného pohybu osob s účinností od 30. ledna 2021 (plné znění opatření)
Provedeny pouze dílčí změny, pokud není vypsána změna platí současný stav. Nově nařízení upravuje:
   
  1. Úprava krizového opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 30. ledna 2021 (plné znění opatření)
Provedeny pouze dílčí změny, pokud není vypsána změna platí současný stav. Nově nařízení upravuje:
                             
Zakazuje  
  1. Úprava krizového opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností od 30. ledna 2021 (plné znění opatření)
 
Zákaz návštěv u všech poskytovatelů zdravotních služeb na pracovištích, ve kterých se poskytuje lůžková péče - s výjimkou:  
  1. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování s účinností od 1. února 2021 (plné znění opatření)
    • časový interval mezi jednotlivými testy se zkracuje z 5 dní na 3 dny; ostatní podmínky provádění antigenních testů zůstávají beze změn;

Archiv novinek >