Krátký dotazník pro zlepšování distanční výuky

Stejně jako na jaře Vás chceme požádat o vyplnění krátkého online dotazníku, který nám velmi pomůže při další práci s žáky. Dotazník mohou vyplnit žáci i rodiče, je anonymní. Na základě těchto informací můžeme výuku i nadále zlepšovat. Uvítáme všechny připomínky, pochvaly, náměty atp. Termín pro vyplnění je sředa 4. 11. Výsledky šetření uvedeme na webu školy. Předem Vám děkujeme.
Dotazník připravila školní psycholožka Mgr. Pavla Tomancová.
             
Vyplnění dotazníku zde: https://forms.gle/uMQYA5dDNoVFTTDD9
 

Archiv novinek >