KOMIKS - beseda


Rozvíjení čtenářské gramotnosti je u našich žáků samozřejmostí. Děti podporujeme k četbě mnoha způsoby. Jedním z nich byla velice zajímavá beseda, kterou jsme absolvovali s žáky 3.B v městské knihovně.

Tématem byl tentokrát komiks. Kdy vznikl první komiks, kolik lidí se podílí na tvorbě komiksu nebo co je tolik populární „manga“? Na všechny tyto otázky děti dostaly odpověď. Zároveň si mohly vyzkoušet namalovat obličeje v různých náladách a vymyslet k vytištěnému komiksu text.

Děti byly z besedy nadšené a komiks tak zaujal i ty, kteří neradi čtou.

                                                                                                                                             Mgr. Bohumíra Janíčková

Archiv novinek >