Klauniáda ve školní družině


V pátek 15. 10. 2021 se bude konat ve ŠD KLAUNIÁDA. Pro děti budou připraveny různé soutěže a hry včetně odměn. Klauniáda bude probíhat do 15:00 hod.
Z důvodu konání akce mimo budovu školy, nebude možné děti do 15:00 hodin vyzvednout, nebudou možné ani samostatné odchody dětí z družiny.
Kdo se nezúčastní, musí mít omluvenku, že nejde vůbec do družiny.

Archiv novinek >