Karel Čapek online


Žáci devátých ročníků se v rámci své distanční výuky českého jazyka zúčastnili online besedy na téma Karel Čapek, kterou si pro ně připravila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Kromě netradičního prostředí začala i beseda netradičně – testem. Žáci nejprve odpovídali na záludné otázky týkající se této naší významné osobnosti. Poté probíhala prezentace doplněná fotografiemi a mapující hlavní mezníky v životě a díle Karla Čapka. Moc děkujeme paní knihovnici, která si pro nás program připravila a pokusila se toto zajímavé a obsáhlé téma „nacpat“ do jedné hodiny.
                                                                                                                                                                     Lenka Brázdová

 

Archiv novinek >