Jak studovat na škole v zahraničí?Na toto téma proběhly tento čtvrtek 17. 6 tři přednášky, které pro nás připravila Aneta Zavadilová. Aneta je absolventkou Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť a v letech 2019 – 2021 studovala na výběrové zahraniční škole UWC Atlantic ve Walesu. Svou prezentací, připravenou v angličtině, nám přiblížila jednak svou školu, kde studovala, a také život a studium v zahraničí a se svými spolužáky z 92 různých států celého světa.
Své poznatky a zkušenosti předala žákům 6., 8. a 9. ročníků. Žáci se dozvěděli, jak mohou v průběhu studia na střední škole získat stipendium pro studium zahraniční SŠ a co vše je potřeba pro to udělat. Také zjistili, že ne vždy je jednička nejlepší známkou. Na této škole používají stupnici od 1 do 7, a právě jednička je nejhorší hodnocení.
Na závěr celé prezentace Aneta odpovídala na otázky kladené jak v češtině, tak v angličtině. Téma žáky natolik zaujalo a otázek bylo tolik, že někteří zapomněli i na velkou přestávku.

                                                                                                  Jana Lukášová, Jana Šafránková, Radka Šenková

 

Archiv novinek >