Jak a proč s dětmi mluvit o válce? Tipy pro rodiče


Vážení rodiče,
cítím, že jako psycholožka naší školy musím reagovat na situaci, která se právě nyní odehrává na Ukrajině. Z náhodných rozhovorů s dětmi dnes vyplynulo, že některé z nich zažívají obrovskou nejistotu a mají strach z války. Z tohoto důvodu považuji za užitečné nabídnout vám základní informace pro komunikaci s dětmi.

Není zatím vypracována žádná oficiální metodika, ale tyto body považuji za nejdůležitější:

1. Zásadní je s dětmi o situaci mluvit, když se zeptají. Odpovídejte na jejich otázky upřímně a přiměřeně věku. Vysvětlujte, vysvětlujte a vysvětlujte. Pamatujte, že tímto můžete děti ochránit před katastrofickými fantaziemi, které se jim mohou v hlavě rodit. Vezměte si k ruce mapu, pastelky, cokoli, co dětem pomůže se lépe zorientovat.  Je v pořádku, když na některé otázky neznáte odpověď. Prostě řekněte „nevím“ a zkuste odpověď společně vyhledat. Jde o skvělou příležitost, jak dětem ukázat, kde a jak vyhledat relevantní zdroje informací.

2. Znáte někoho ve svém okolí, kdo pochází z Ukrajiny? Pracuje u vás ve firmě ukrajinská paní uklízečka nebo je tátův kolega z této země?  Napište jim spolu s dětmi podpůrnou zprávu nebo vymyslete jiný způsob, jak jim dát najevo, že na ně myslíte. Pošlete společně DMS nebo jinou formu finanční podpory. Vysvětlete dětem, na co mohou být peníze použity. Děti mohou mít dobrý pocit, že mohly aspoň něco udělat vy v nich tak rozvíjíte empatii a sounáležitost.

3. Pozor na výroky směrem k Rusku a Rusům obecně. V případě, že mají děti spolužáka, jehož rodina pochází z Ruska, mohly by se proti němu postavit. Stejně jako děti, jejichž rodiny pochází z Ukrajiny, potřebují i děti Rusů v těchto dnech podporu.  

4. Filtrujte informace.  Pokuste se dítěti vybírat jen ty nejpodstatnější informace, které jsou opět přiměřené věku. Děti vnímají mnohem více, než bychom často čekali. Dávejte si proto pozor i na to, o čem a jak si povídáte u večeře nebo během čistění zubů.


Tato situace je náročná nejen pro děti, ale i pro dospělé. Proto myslete také na sebe a své prožívání. Pokud máte strach, mluvte o tom a nezůstávejte na to sami
Zde je také seznam případných krizových linek:

https://www.dumtriprani.cz/blog/krizove-linky-pro-rodice-dospele-prehledne-na-jednom-miste/


Na závěr bych chtěla vyjádřit svou účast a podporu všem, kterých se tato událost bezprostředně dotýká!


Vaše školní psycholožka Pavla Tomancová

 

Archiv novinek >