Informace pro rodiče a žáky školy

 

Krizové opatření a omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 21. 12. – 23. 12. 2020 a vánoční prázdniny
V návaznosti na usnesení vlády, vláda zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 do 23. prosince osobní přítomnost žáků základních škol a účastníků ve školní družině.
Od 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 probíhají pro žáky vánoční prázdniny.
Žáci by se měli vrátit do školy v pondělí 4. 1. 2021, pokud vláda nerozhodne jinak.

V prezenční výuce budou pokračovat žáci I. stupně a žáci 9. tříd.

V rotační výuce žáci 6. – 8. tříd.

Pro žáky 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B bude probíhat prezenční výuka, pro žáky 7.C, 8.A, 8.B, 8.C  bude probíhat distanční výuka.
 

Archiv novinek >