Informace k zápisu


Vážení rodiče,
zápis k povinné školní docházce proběhne v pátek 9. 4. 2021.

Žádost o přijetí nebo odklad můžete podat těmito způsoby:
1. do datové schránky školy, naše datová schránka kr5mun7
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou, žádost musí být podána nejpozději 9. 4.
4. osobní podání ve škole dne 9. 4. v čase, který jste si zarezervovali při registraci (bez přítomnosti dítěte!)
5. vhozením v obálce do schránky u vchodu školy.

Žádáte-li o přijetí k povinné školní docházce, je potřeba doručit:
1. žádost podepsanou zákonným zástupcem
2. kopii rodného listu
3. kontaktní údaje na zákonného zástupce
– telefon a e-mail, kontaktní údaje stačí napsat na papír nebo vytisknou a vyplnit zápisový lístek, který najdete zde.

Žádáte-li o odklad, je potřeba doručit:
1. žádost podepsanou zákonným zástupcem
2. zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), pokud ji ještě nemáte, doručíte nám ji ihned po vydání PPP
3. doporučení od pediatra, k vytištění zde
4. kontaktní údaje na zákonného zástupce – telefon, abychom Vás mohli kontaktovat, až bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

Dotazy k průběhu zápisu volejte na číslo 736 290 456 nebo pište na e-mail fikeisova@zskriby.cz

                                                                                                                                       Mgr. Iva Fikeisová

Archiv novinek >