Informace k bezhotovostní inkasní platbě stravného žáků

 

 
Zákonní zástupci, kteří budou mít zájem platit obědy inkasem ze svého účtu, si v bance zřídí povolení k inkasu pro účet školní jídelny.
Podmínkou pro hladký průběh inkasní platby je potřeba mít v uvedeném termínu dostatek finančních prostředků na účtu, minimálně 1.000,- Kč na stravné pro jedno dítě.
Částka, která je v daném termínu stržena, odpovídá rozdílu výše stravného na počet školních dnů celého následujícího měsíce + dopočet školních dnů stávajícího měsíce tj. od 16. do 30. resp. 31. dne.(nezapočítávají se prázdniny, volné dny a státní svátky) mínus zůstatek na stravovacím účtu dítěte k 15. dni v měsíci.
 
Příklad:
15. září odejde z účtu částka, která odpovídá počtu školních dnů v měsíci říjnu (mimo podzimní prázdniny a státní svátek) + počet dnů do konce měsíce září (16. – 30. 9. vyjma st. svátek 28. 9.)
Pokud je na stravovacím účtu žáka zůstatek z předchozích vkladů (neprostravováno z důvodu nemoci, výletu či jiné absence žáka), pak je z bankovního účtu stržen rozdíl stravného na příští měsíc a aktuálního zůstatku na stravovacím účtu..
Platba na následující měsíc bude stržena z bankovního účtu vždy 15. den v měsíci.

V případě, že bezhotovostní platba neproběhne, je potřeba uhradit stravné v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny, a to každé pondělí v době od 7:40 do 8:00 hod. u hlavního vchodu do školy.  Popřípadě si můžete telefonicky domluvit termín jiný.
 
 Zjednodušený postup:
 
  1. V bance povolit inkaso k účtu číslo 35-1422450399/0800 a zadat výši limitu, kterou si může příjemce (škola) inkasovat za měsíc – doporučujeme zadat minimálně částku 1.000,- Kč u jednoho dítěte. Variabilní symbol zadávat nedoporučujeme, protože jeho zadání u některých bankovních ústavů způsobuje  při inkasu problémy.
 
  1. Do potvrzení doplnit příjmení, jméno a třídu žáka a číslo Vašeho bankovního účtu.
       
  2. Do školní jídelny doručit potvrzené povolení k inkasu – obdržíte ve své bance nebo vytisknete z internetového bankovnictví. Doručit jej můžete osobně nebo poslat na e-mail.
Případné bližší informace zodpoví paní Romana Jančíková, vedoucí školní jídelny:
tel.: 577 142 131, 770 185 511
e-mail: jidelna@zskriby.cz
 
 
Ve Zlíně 1. 9. 2020 
 
Romana Jančíková, vedoucí školní jídelny
 

Archiv novinek >