Hravě záchranářem


V rámci Týdne bezpečnosti Zlínského kraje se děti z 3. A a 3. B zúčastnily akce s názvem Hravě záchranářem. Na jednotlivých stanovištích spolupracovaly se záchranáři, policisty a hasiči, kteří je seznámili s jejich pracovní náplní. Děti se hravou formou naučily aplikovat znalosti a dovednosti, které jsou potřeba ke zdárnému zvládnutí mimořádných situací. Na závěr proběhla prohlídka techniky a vybavení, která „malé záchranáře“ velmi zaujala. Z akce jsme odcházeli plní nových vědomostí a zážitků.

                                                                                                                                              Adéla Poláchová

Archiv novinek >